Kollage miniatyrhus på skrivbord och laptopp i bakgrunden och Swedbanks sparekonom Arturo ArquesSwedbanks privatekonom Arturo Arques tycker att man ska utgå ifrån ett högre ränteläge för att klara en eventuell räntehöjning. Hushållen ska klara en ränta på sju procent enligt Swedbank. Foto: godshutter/Shutterstock.com och Press/Swedbank

Räntor

Av alla hushåll med bolån är bara 50 procent beredda på räntehöjningar. Det är ytterst få som tror att räntan kommer att stiga över 5 procent, skriver SvD Näringsliv.

De flesta bolånetagarna tror på fortsatt låga räntor. Bara 50 procent av alla hushåll med bolån är beredda om det skulle ske någon form av räntehöjning. Enligt en Sifo-undersökning som Swedbank har beställt är det bara två procent som tror att räntan kan stiga över fem procent under flera år.

Alla har inte kunskaper i hur en ränteökning påverkar boendekostnaden

När Swedbank beviljar bostadslån räknar de med en kalkylränta på sju procent. Om räntan skulle stiga två procentenheter över dagens nivå uppger två tredjedelar av bolånetagarna att de har koll på hur boendekostnaderna ökar.

Enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques är det ändå ganska bra att så pass många har koll på hur en räntehöjning påverkar privatekonomin. Dagens räntor är historiskt låga, och som bolånetagare måste man vara medveten om det.

Gör en budget innan du köper bostad

Om en ung person ska köpa bostad i dag bör de börja med att gå igenom sin ekonomi och hur mycket boendet får kosta. Gör en budget och räkna på olika räntor. Kolla hur budgeten påverkas av en ränteuppgång på två till tre procent. Även om det i dag inte är någon som tror på en större ränteuppgång är det ingen som vet hur ränteläget kommer att se ut i framtiden.

Drygt hälften av de tillfrågade bolånetagarna uppger att de har bra eller mycket bra kunskaper om amortering och boräntor. 

Bristande kunskaper i procenträkning gör det svårt att räkna på räntehöjningar

Även SBAB har gjort en liknande Sifo-undersökning och tror att okunskapen om hur räntorna påverkar ekonomin beror på att många inte klarar av procenträkning. 

– Alla kan inte räkna på innebörden av en ränteförändring. Då handlar det om att hjälpa dessa men det försvåras ofta av att det finns en viss skämsfaktor över att inte kunna procenträkning, säger Clauda Wörmann privatekonom på SBAB.

Flera faktorer än räntan påverkar framtidens boendekostnader

Claudia Wörmann påpekar också att hushållen bör räkna på högre boendekostnader. Även om räntan inte kommer att stiga kan det ske andra förändringar som gör att boendekostnaden ökar. Till exempel kan uppvärmningen i framtiden bli dyrare på grund av högre kostnader för grön energi.

För bolånetagare gäller det att ha goda marginaler oavsett hur ränteutvecklingen ser ut.